Мисълта изпреварва действието.

Нашите цели

Иновация в сферата на електрониката

Разработка

Разработване на интелигентна система за дистрибуция на алтернативна електрическа енергия добита от фотоволтаични панели.

Производство

Разработване на интелигентна система за дистрибуция на алтернативна електрическа енергия добита от фотоволтаични панели.

Монтаж

Разработване на интелигентна система за дистрибуция на алтернативна електрическа енергия добита от фотоволтаични панели.

Последни Проекти

Memory: 46MB (17.97% of 256MB)