УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Добре дошли в нашия онлайн магазин! SOLVENTER и неговите сътрудници ви предоставят своите услуги при следните условия. Ако посетите или пазарувате от този уебсайт, вие приемате тези условия. Моля, прочетете ги внимателно. ​

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Моля, прегледайте нашата Декларация за поверителност, която също управлява вашето посещение на нашия уебсайт, за да разберете нашите практики.

ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ

Когато посещавате SOLVENTER или ни изпращате имейли, вие общувате с нас по електронен път. Вие се съгласявате да получавате съобщения от нас по електронен път. Ние ще комуникираме с вас по имейл или чрез публикуване на съобщения на този сайт. Вие се съгласявате, че всички споразумения, известия, разкривания и други комуникации, които ви предоставяме по електронен път, отговарят на всички законови изисквания, че тези комуникации са в писмен вид.

АВТОРСКО ПРАВО

Цялото съдържание, включено в този сайт, като текст, графики, лога, икони на бутони, изображения, аудио клипове, цифрови файлове за изтегляне, компилации на данни и софтуер, е собственост на SOLVENTER или неговите доставчици на съдържание и е защитено от международните закони за авторското право. Компилацията от цялото съдържание на този сайт е изключителна собственост на SOLVENTER, с авторски права за тази колекция от SOLVENTER и защитени от международните закони за авторското право.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Търговските марки и търговският облик на SOLVENTER не могат да се използват във връзка с продукт или услуга, които не са на SOLVENTER, по начин, който е вероятно да предизвика объркване сред клиентите, или по начин, който омаловажава или дискредитира SOLVENTER. Всички други търговски марки, които не са собственост на SOLVENTER или неговите дъщерни дружества, които се появяват на този сайт, са собственост на съответните им собственици, които могат или не могат да бъдат свързани, свързани с или спонсорирани от SOLVENTER или неговите дъщерни дружества.

ЛИЦЕНЗ И ДОСТЪП ДО САЙТА

SOLVENTER ви предоставя ограничен лиценз за достъп и лично използване на този сайт и да не го изтегляте (с изключение на кеширане на страници) или да го променяте, или която и да е част от него, освен с изричното писмено съгласие на SOLVENTER. Този лиценз не включва никаква препродажба или комерсиална употреба на този сайт или неговото съдържание: всяко събиране и използване на списъци с продукти, описания или цени: всяко производно използване на този сайт или неговото съдържание: всяко изтегляне или копиране на информация за акаунта за в полза на друг търговец: или всяко използване на извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни. Този сайт или която и да е част от този сайт не може да бъде възпроизвеждан, дублиран, копиран, продаван, препродаван, посещаван или използван по друг начин за комерсиални цели без изричното писмено съгласие на SOLVENTER. Нямате право да рамкирате или да използвате техники за рамкиране, за да поставите търговска марка, лого или друга частна информация (включително изображения, текст, оформление на страница или форма) на SOLVENTER и нашите сътрудници без изрично писмено съгласие. Нямате право да използвате никакви мета тагове или друг „скрит текст“, използващ името или търговските марки на SOLVENTER, без изричното писмено съгласие на SOLVENTER. Всяко неразрешено използване прекратява разрешението или лиценза, предоставени от SOLVENTER. Получавате ограничено, отменимо и неизключително право да създадете хипервръзка към началната страница на SOLVENTER, стига връзката да не изобразява SOLVENTER, неговите сътрудници или техните продукти или услуги по неверен, подвеждащ, унизителен или по друг начин обиден начин материя. Нямате право да използвате лого на SOLVENTER или друга собствена графика или търговска марка като част от връзката без изрично писмено разрешение.

ВАШИЯТ ЧЛЕНСКИ АКАУНТ

Ако използвате този сайт, вие носите отговорност за поддържането на поверителността на вашия акаунт и парола и за ограничаване на достъпа до вашия компютър и се съгласявате да поемете отговорност за всички дейности, които се извършват под вашия акаунт или парола. Ако сте под 18 години, можете да използвате нашия уебсайт само с участието на родител или настойник. SOLVENTER и неговите сътрудници си запазват правото да отказват услуга, да прекратяват акаунти, да премахват или редактират съдържание или да анулират поръчки по свое усмотрение.

ОТЗИВИ, КОМЕНТАРИ, ИМЕЙЛИ И ДРУГО СЪДЪРЖАНИЕ

Посетителите могат да публикуват рецензии, коментари и друго съдържание: и да изпращат предложения, идеи, коментари, въпроси или друга информация, стига съдържанието да не е незаконно, нецензурно, заплашително, клеветническо, нарушаващо неприкосновеността на личния живот, нарушаващо правата на интелектуална собственост, или по друг начин вредни за трети страни или нежелателни и не се състоят от или съдържат софтуерни вируси, политически кампании, търговско привличане, верижни писма, масови съобщения или каквато и да е форма на „спам“. Нямате право да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за друго физическо или юридическо лице или по друг начин да подвеждате по отношение на произхода на карта или друго съдържание. SOLVENTER си запазва правото (но не и задължението) да премахва или редактира такова съдържание, но не преглежда редовно публикуваното съдържание. Ако публикувате съдържание или подадете материал и освен ако не посочим друго, вие предоставяте на SOLVENTER и неговите сътрудници неизключително, безвъзмездно, вечно, неотменимо и напълно сублицензируемо право да използват, възпроизвеждат, променят, адаптират, публикуват, превеждат, създават производни произведения от, разпространяват и показват такова съдържание по целия свят във всякакви медии. Вие предоставяте на SOLVENTER и неговите сътрудници и сублицензополучатели правото да използват името, което изпращате във връзка с такова съдържание, ако решат. Вие заявявате и гарантирате, че притежавате или контролирате по друг начин всички права върху съдържанието, което публикувате: че съдържанието е точно: че използването на съдържанието, което предоставяте, не нарушава тази политика и няма да причини вреда на никое физическо или юридическо лице: и че ще обезщетите SOLVENTER или неговите сътрудници за всички претенции, произтичащи от предоставеното от вас съдържание. SOLVENTER има правото, но не и задължението да наблюдава и редактира или премахва всяка дейност или съдържание. SOLVENTER не носи никаква отговорност и не поема отговорност за каквото и да е съдържание, публикувано от вас или трета страна.

РИСК ОТ ЗАГУБА

Всички артикули закупени от SOLVENTER се изработват по силата на договор за доставка. Това основно означава, че рискът от загуба и правото на собственост върху такива артикули преминават към вас при доставката ни на превозвача.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

SOLVENTER и неговите сътрудници се опитват да бъдат възможно най-точни. SOLVENTER обаче не гарантира, че описанията на продуктите или друго съдържание на този сайт са точни, пълни, надеждни, актуални или без грешки. Ако даден продукт, предлаган от самия SOLVENTER, не отговаря на описанието, вашето единствено средство е да го върнете в неизползвано състояние.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ТОЗИ САЙТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ SOLVENTER НА БАЗА „КАКТО Е“ И „КАКТО Е НАЛИЧНО“. SOLVENTER НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА НИКАКВИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ОТНОСНО РАБОТАТА НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ ПРОДУКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ САЙТ. ВИЕ ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ Е НА ВАШ РИСК. В ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, SOLVENTER ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. SOLVENTER НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ТОЗИ САЙТ, НЕГОВИТЕ СЪРВЪРИ ИЛИ ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА, ИЗПРАТЕНА ОТ SOLVENTER, СА БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ. SOLVENTER НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ДО ПРЕКИ, НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, НАКАЗАТЕЛНИ И ПРОИЗТИЧАЩИ ЩЕТИ. НЯКОИ ДЪРЖАВНИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЩЕТИ. АКО ТЕЗИ ЗАКОНИ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС, НЯКОИ ИЛИ ВСИЧКИ ОТ ОТКАЗИТЕ ОТ ОТГОВОРНОСТИ, ИЗКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС И МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Посещавайки SOLVENTER, вие се съгласявате, че законите на България, без оглед на принципите на стълкновение на закони, ще управляват тези Условия за ползване и всеки спор от всякакъв вид, който може да възникне между вас и SOLVENTER или неговите сътрудници.

СПОРОВЕ

Всеки спор, свързан по какъвто и да е начин с вашето посещение на SOLVENTER или с продукти, които купувате чрез SOLVENTER, ще бъде отнесен до поверителен арбитраж в България, с изключение на случаите, когато по някакъв начин сте нарушили или заплашили да нарушите правата на интелектуална собственост на SOLVENTER, SOLVENTER може да потърсите съдебна забрана или друго подходящо обезщетение във всеки щатски или федерален съд в щата Бургас, България, и вие се съгласявате с изключителната юрисдикция и място на такива съдилища. Арбитражът по това споразумение ще се провежда съгласно действащите тогава правила на Американската арбитражна асоциация. Решението на арбитрите е обвързващо и може да бъде вписано като решение във всеки съд с компетентна юрисдикция. Доколкото е позволено от приложимото право, никакъв арбитраж по настоящото Споразумение не трябва да се присъединява към арбитраж, включващ друга страна, предмет на настоящото Споразумение, независимо дали чрез колективно арбитражно производство или по друг начин.

ПОЛИТИКИ ЗА САЙТА, МОДИФИКАЦИЯ И ОТДЕЛИМОСТ

Моля, прегледайте другите ни правила, като нашата политика за доставка и връщане, публикувани на този сайт. Тези правила също така управляват вашето посещение в SOLVENTER. Ние си запазваме правото да правим промени в нашия сайт, политики и тези Условия за ползване по всяко време. Ако някое от тези условия бъде счетено за невалидно, нищожно или по някаква причина неприложимо, това условие ще се счита за отделимо и няма да повлияе на валидността и изпълнимостта на останалите условия.

ВЪПРОСИ:

Въпроси относно нашите Условия за използване, Политика за поверителност или други свързани с политиката материали могат да бъдат насочени към нашия екип за поддръжка, като щракнете върху връзката „Контакти“ в менюто в долния колонтитул. Или можете да ни изпратите имейл на: angelov@solventer.eu

Memory: 12MB (4.69% of 256MB)